Akademik Personel

Kök Hücre Anabilim Dalı
Akademik Personel

Doç. Dr. Yusufhan YAZIR
Merkez Müdürü
İnsan Kök Hücre Laboratuvarı Sorumlusu
İmmunohistokimya Laboratuvarı Sorumlusu
Görüntüleme Laboratuvarı Sorumlusu

(0262) 303 86 85


Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Gülçin GACAR
Flow sitometri Laboratuvarı Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan DURUKSU Moleküler Biyoloji Laboratuvarı Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Zehra Seda ÜNAL HALBUTOĞULLARI
Hayvan Kök Hücre Laboratuvarı Sorumlusu
Moleküler Biyoloji Laboratuvarı

Prof. Dr. Melda YARDIMOĞLU YILMAZ

Prof. Dr. Murat KASAP

Doç. Dr. Emel ERGÜL

Doç. Dr. Özgür MEHTAP

Doç. Dr. Güralp ÖZKOÇ

Doç. Dr. Gürler AKPINAR

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors