Araştırmacılar

Araştırmacılar

Doç. Dr. Yusufhan YAZIR
Merkez Müdürü
İnsan Kök Hücre Laboratuvarı Sorumlusu
İmmunohistokimya Laboratuvarı Sorumlusu
Görüntüleme Laboratuvarı Sorumlusu

(0262) 303 86 85


Özgeçmiş

Dr. Öğr. Üyesi Gülçin GACAR
Flow sitometri Laboratuvarı Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan DURUKSU Moleküler Biyoloji Laboratuvarı Sorumlusu

Dr. Öğr. Üyesi Zehra Seda ÜNAL HALBUTOĞULLARI
Hayvan Kök Hücre Laboratuvarı Sorumlusu
Moleküler Biyoloji Laboratuvarı

Dr. Öğr. Üyesi Meltem GÖKSEL ŞAHİN
Yarı zamanlı

Dr. Öğr. Üyesi Serap MERT

Yarı zamanlı

Arş. Gör. Ahmet ÖZTÜRK
(Baş Asistan)

Doktora öğrencisi

Arş. Gör. Ayşegül AÇIKSARI
Hayvan Kök Hücre Laboratuvarı
Doktora öğrencisi

Arş. Gör. Büşra ÖNCEL DUMAN
Doktora öğrencisi

Arş. Gör. Kamil Can KILIÇ
Yüksek Lisans Öğrencisi

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors