KÖGEM Tarihçesi

KÖGEM KÖK HÜCRE VE GEN TEDAVILERI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZI

Merkezimiz 03.07.2004 tarih ve 25511 sayılı Resmi Gazete ’de Yönetmeliğinin yayımlanmasıyla resmi olarak kurulmuştur. 26 Kasım 2006 tarihine kadar kuruluş çalışmaları devam eden merkezimize bu tarihten itibaren Tıp Fakültesi Morfoloji Binasında fiziki bir alan tahsis edilmiş ve çalışmalar hız kazanarak Kasım 2007 tarihinde Türkiye’nin ilk kök hücre merkezi olarak faaliyete geçmiştir. Üniversitemiz BAP biriminden alınan 181.000 TL bütçeli bir projeyle ilk cihazlar alınmaya başlanmış, sonrasında başta TÜBİTAK olmak üzere çeşitli projelerden sağlanan ödeneklerle günümüzdeki altyapısına ulaşmıştır.

Merkezimizde 2010 yılında Sağlık Bilimleri Enstitüsüne bağlı Kök Hücre Anabilim Dalı kurularak “Kök Hücre ve Doku Yenilenmesi” adı altında ilk yüksek lisans programı açılmıştır. Bunu takiben 2014 yılında doktora programı da lisansüstü eğitime dahil edilmiştir.

İlk kursu düzenlediğimiz Haziran 2008 tarihinden itibaren kök hücre alanında toplam 20 kurs, 2 çalıştay, 5 konferans, 1 yaz okulu ve 1 kongre etkinliği gerçekleştirilmiştir. Bu sayede kök hücre alanında çalışmak isteyen 400’den fazla araştırmacıya eğitim verilmiştir. Günümüze kadar geçen sürede çeşitli işbirlikleriyle 23 Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), 24 TÜBİTAK projesi tamamlanmış veya yürütülmektedir. Elde ettiğimiz bulgular uluslararası dergilerde 37 adet makale olarak yayınlanmıştır. Kurucu müdürlüğünü Prof. Dr. Erdal KARAÖZ’ün yaptığı merkezimizde 2015 yılından itibaren bu görevi Doç. Dr. Yusufhan YAZIR yürütmektedir.

Bilim ve insanlık adına yaptığımız çalışmalar araştırmacılarımız tarafından özveriyle sürdürülmektedir.
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors