KÖGEM

Kök Hücre ve Gen Tedavileri Araştırma ve Uygulama Merkezi

Kurumsal Yapı

Merkez Müdürü
Doç. Dr. Yusufhan YAZIR

MÜDÜR
Doç. Dr. Yusufhan YAZIR

Özgeçmiş.


Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu

Yürütme Kurulu
Yürütme Kurulu

Araştırmacılar
Araştırmacılar

Teknik Ekip
Teknik Ekip