Ödüller

Ödüller

KÖGEM Kök Hücre Gen Tedavileri Araştırma ve Uygulama Merkezi

I. Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Kongresi (20-23 Mart 2014 Kartepe/Kocaeli), En iyi Poster Bildirisi 3. Ödülü

Sağlam Ö, Değirmenci İ, Ünal ZS, Pösteki G, Güneş HV, Karaöz E.
Mda-Mb-231 Kanser Hücrelerinin Çoğalması Üzerine Malign Meme Dokusu Stromal Hücrelerinin Etkisi ve miRNA İlişkisi.


I. Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Kongresi (20-23 Mart 2014 Kartepe/Kocaeli), En iyi Sözlü Bildiri 1. Ödülü.

Turaç G, Duruksu G, Subaşı C, Karaöz E.
Kemik İliği Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücrelerde Rekombinant Tirozin Hidroksilaz Ekspresyonunun Nörojenik Farklılaşma Potansiyeli Üzerindeki Etkisi.


I. Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Kongresi (20-23 Mart 2014 Kartepe/Kocaeli), En iyi Poster Bildirisi Mansiyon 3. Ödülü.

Subaşı C, Duruksu G, Karaöz E. Farklı
Meme Kanser Hücrelerinden Elde Edilmiş Eksozomlarin Meme Stroma Ve Kemik İliği Kaynakli Kök Hücrelerinde Kanserleştirme Potansiyeli.


I. Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Kongresi (20-23 Mart 2014 Kartepe/Kocaeli), En iyi Sözlü Bildiri Mansiyon 1. Ödülü.

Darici H, Oncu M, Duruksu G, Saglam Ö, Karaöz E.
Activating Pluripotency Pathways via Small Molecules.


I. Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Kongresi (20-23 Mart 2014 Kartepe/Kocaeli), Süreyya Tahsin Aygün Özel Ödülü.

Yilmaz I, Sariyoyaci AE, Okcu A, Subasi C, Karaöz E.
Pankreatik Adacik Mikroçevresinde Kültüre Edilen Fare Embriyonik Kök Hücrelerin İnsülin Üreten Hücrelere Farklilaşma Potansiyeli.


5th Multisciplinary Cancer Research Congress (26-27 April 2014, Bodrum) En iyi Poster Bildirisi 3. Ödülü.

Sağlam Ö, Ünal ZS, Subaşı C, Karaöz E.
Tumorogenesis effect of IL-6 in malign breast tissue stromal cells.


Türk Periodontoloji Derneği 44. Bilimsel Kongresi (9-10 Mayıs 2014, İstanbul) En İyi Poster 1. Ödülü.

Hakkı SS, Bozkurt BS, Hakkı EE, Kayış SA, Turaç G, Duruksu G, Karaöz E.
Palatal Adipoz Doku-Mezenşimal Kök Hücreleri (PAD-MKH): Mezenşimal kök hücre izolasyonu için yeni bir kaynak olabilir mi?


Preklinik Birincilik Teşvik Ödülü

Yusufoğlu S, İnci Ç, Sağlam Ö, Erman G, Karaöz E.
Uzun Süreli Tip 1 Diabetes Mellitus`lu Hastalardan ve Sağlıklı Bireylerden Elde Edilen CD4+ ve CD8+ T Hücrelerinin İnsan β Hücreleri Üzerindeki Etkilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi, 16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi , S19,15 – 19 Ekim 2014, Antalya / Türkiye.


Frontiers In Medical Sciences: Diabetes, Cancer and Their Connection, July 6-8th 2014, Marma Convention Center Maltepe University,Istanbul/Turkey, Poster Bildiri Ödülü 1.si

Duman BO. Sariboyaci AE. Karaoz E.
Studying the Efficiency of Subcutaneous Transplantation of Bone Marrow-Derived Mesenchymal Stem Cell Sheet With 3-D Islet Tissue In Diabetic Rat Model.


Kocaeli Üniversitesi 2013 Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü.


Türk Diyabet Vakfı Diabetes Mellitus 2013 Yılı En İyi Bilimsel Yayın Ödülü 1.si.

Karaoz E, Okcu A, Ünal ZS, Subasi C, Saglam O, Duruksu G.
Adipose tissue derived mesenchymal stem cells efficiently differentiate into insulin producing cells in pancreatic islet microenvironment both in vitro and in vivo. Cytotherapy, 15.557-570, 2013.


Türk Diyabet Vakfı Diabetes Mellitus 2013 Yılı En İyi Bilimsel Proje Destek Ödülü 2.si.

Karaöz E, İnci Ç, Okçu A, Aksoy A.
Pankreatik Adacıklardan İzole Edilen Beta Hücrelerine Çeşitli Sitokin Kokteyllerinin Etkisinin İn Vitro Koşullarda Araştırılması.


Türkiye Oftalmoloji Derneği (TOD) 47. Ulusal Kongresi, En İyi Poster 1. Ödülü

Çinik RO, Yüksel N, Subaşı C, Aslan MŞ, Karaöz E.
Glokom filtran cerrahisinde Everolimus uygulamasının skar oluşumu üzerine etkisinin Mitomisin-c ile karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Türk Oftalmoloji Derneği 47. Ulusal Kongresi, PS-0019, 06-10 Kasım 2013


XII. Ulusal Biyoloji ve Tıbbi Genetik Kongresi (27-30 ekim 2013 Kuşadası/Aydın) , En 2013, Antalya.İyi Sözlü Bildiri 2. Ödülü.

Gürhan G, Ögülür İ, Duruksu G, Barlan I, İnci Ç, Karaöz E, Akkoç T.
İntranazal yolla uygulanan sıçan kemik iliği kökenli mezenkimal kök hücrelerin akut fare astım modeli üzerine etkisi


VI. Dr. Aysun - Ahmet Küçükel Tıp Ödülleri kapsamında Temel Tıp Bilimleri alanında en iyi bilimsel araştırma ödülü.

Karaoz E, Okcu A,Ünal ZS, Subasi C, Saglam O, Duruksu G.
Adipose tissue derived mesenchymal stem cells efficiently differentiate into insulin producing cells in pancreatic islet microenvironment both in vitro and in vivo. Cytotherapy, 15.557-570, 2013


III. Kök Hücre Sempozyumu Sözlü Bildiri 2.si

Ünal, Z. S., Cengiz, M., Sağlam, Ö., Subaşı, C., Karaöz, E.
Nöral Kök Hücre İzolasyonu, Çoğalma ve Farklılaşmasında Hücre Dışı Matriks Proteinlerinin Önemi, III. Kök Hücre Sempozyumu, s04, 30Kasım-1Aralık 2012, Marmara Üniversitesi, İstanbul.


Türk Diyabet Vakfı DiabetesMellitus 2011 Yılı En İyi Bilimsel Yayın Ödülü 1.si.

Karaoz E, Genç ZS, Demircan PÇ, Aksoy A, Duruksu G.
Protection of Rat Pancreatic Islet Function and Viability by Coculture with Rat Bone-Marrow Derived Mesenchymal Stem Cells. Cell DeathDis., 2010 Apr 22;1(4):e36.


Türk Diyabet Vakfı Diabetes Mellitus 2011 Yılı En İyi Bilimsel Yayın Ödülü 1.si.

Karaoz E,Okçu A, Saglam Ö, Genç ZS, Ayhan S, Kasap M.
Pancreatic Islet Derived Stem Cells Can Express Co-Stimulatory Molecules of Antigen-Presenting Cells. Transplantation Proceedings, 42(9):3663-70, 2010.


Uluslararası Katılımlı Kök Hücre Araştırmaları Kongresi Sözlü Bildiri Ödülü 1.si

Çakıcı C, Buyrukçu B, Aksoy A, Haliloğlu A, Duruksu G, Uludağ O, Oymaker A, Işık A, Subaşı C, Karaöz E.
İnfertil Erkek Sıçanlarda Adipoz Doku Kaynaklı MKH’lerin Testise Enjeksiyonu İle Sperm Elde Edilmesi, 1. Uluslararası Katılımlı Kök Hücre Kongresi, OP-8, S170, 28 Eylül-2 Ekim 2011, Sakarya.


1.Uluslararası Katılımlı Kök Hücre Araştırmaları Kongresi Sözlü Bildiri Ödülü 2.si

Karaöz E, Kabataş S, Ay B, Okçu A, Subaşı C, Duruksu G, Müslüman M, Civelek E,
Infıltrated Bone marrow Derived Mesenchymal Stem Cells In the Injured Rat Spinal Cord Reduces Lesion And Impacts Partıally Functıonally Recovery, 1. Uluslararası Katılımlı Kök Hücre Kongresi, OP-22, S185, 28 Eylül-2 Ekim 2011, Sakarya


Uluslararası Katılımlı Kök Hücre Araştırmaları Kongresi Poster Bildiri Ödülü 1.si

Turaç G, Duruksu G, Karaöz E.
Sürekli Kültür Sisteminde Kollajen Kaplanmış Mikro-Taşıyıcılar Üzerine İmmobilize Edilmiş Mezenkimal Kök Hücrelerde RekombinantTirozinHidroksilaz Enziminin Ekspresyonu, 1. Uluslararası Katılımlı Kök Hücre Araştırmaları Kongresi, PP-22, S211, 28 Eylül-2 Ekim 2011, Sakarya.


Uluslararası Katılımlı Kök Hücre Araştırmaları Kongresi Poster Bildiri Ödülü 2.si

Korurer E, Kenar H, Karaöz E.
İskele Temelli Mekanik Etkilerin Mezenkimal Kök Hücrelerin Kas Hücrelerine Farklilaşmasina Etkisi, 1. Uluslararası Katılımlı Kök Hücre Araştırmaları Kongresi, PP-26, S215, 28 Eylül-2 Ekim 2011, Sakarya.


1st International Conference/Workshop on Stem Cell Research and Application Conference Genç Aratırmacı Ödülü

Eker Sarıboyacı A, Çetinalp Demircan P, Unal ZS, Erman G, Aksoy A, Karaoz E.
Immunomodulatory and Immunosupressive Properties of Rat Pancreatic Islet Derived Stem Cells Co-Cultured with Rat Spleen ConA-CD3+T Cells, 1st International Conference/Workshop on Stem Cell Researchand Application Conference, P43, 7–9 October, 2011, Kayseri/TÜRKİYE.


1st International Conference/Workshop on Stem Cell Research and Application Conference Poster Ödülü

Akpınar B, Gacar G, Duruksu G, Karaöz E.
Investigatin of Apoptotic Effects Of Human Dental Pulp Derived Stem Cell, 1st International Conference/Workshop on Stem Cell Research and Application Conference, P74, 7–9 October, 2011, Kayseri/TÜRKİYE.


MOKAD (MolecularCancerResearchAssociation in Turkey) Ödülü

Akpınar B, Gacar G, Duruksu D, Karaöz E.
Study of CytotoxicEffectsbyStem Cell DerivedFrom Human DentalPulp on K562 (Human MyelogeneousLeukamia) Cell Line, 13-16 October 2011, Antalya-TURKEY


İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi 50. kuruluş yılı ulusal bilimsel etkinlikleri en iyi makale yarışması 1.cisi

Adaş G, Arıkan S, Karatepe O, Kemik Ö, Ayhan S, Karaöz E, Kamalı G, Eryaşar B, Ustek D, Karahan S.
Mezenkimal kök hücre transplantasyonu iskemik kolon anastomozunda yara iyileşmesini arttırabilirmi?(Deneysel çalışma).


Türk Diyabet Vakfı Diabetes Mellitus 2010 Yılı En İyi Bilimsel Proje Destek Ödülü 1.si.

Karaöz E, Ayhan S, Aksoy A, Genç ZS.
Mezenkimal kök hücrelerin in vivo koşullarda pankreatik adacık canlılığı ve işlevi üzerine etkisi.


Türk Diyabet Vakfı Diabetes Mellitus 2010 Yılı En İyi Bilimsel Yayın Ödülü 2.si.

Karaoz E, Ayhan S, Gacar G, Aksoy A, Duruksu G, Okçu A, Demircan PÇ, Sarıboyacı AE, Kaymaz F, Kasap M.
Isolation and characterization of stem cells from pancreatic islet: pluripotency, differentiation potential and ultrastructural characteristics. Cytotherapy 12( 3): 288-302, 2010.


Kocaeli Üniversitesi 2009-2010 Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü.


1.Uluslararası Katılımlı Kök Hücre Sempozyumu, Sözlü Bildiri Ödülü 2.si.

Duruksu G, Aksoy A, Okçu A, Gacar G, Karaöz E.
Mezenkimal Kök Hücrelerine Kalıcı Gen Aktarımında Ön Gösterge Olarak Telomeraz Enzim Aktivitesi Kullanılabilir mi? 1. Uluslararası Katılımlı Kök Hücre Sempozyumu, OP-10, s64, 29 Eylül-01 Ekim 2010, Samsun.


4. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi (TSRM 2010; 7-10 Ekim Antalya) Poster Bildiri Ödülü 1.si.

Gelenli E, Yardımoğlu M, Çalışkan E, Karaöz E, Yalçınkaya, Yazır Y.
İnsan Endometriyal Hücrelerin Ko-Kültür Ortamında Embriyo Varlığına Verdikleri Yanıtın İmmunohistokimyasal Olarak Araştırılması. 4. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi (TSRM 2010; 7-10 Ekim Antalya).


Türk Diyabet Vakfı Diabetes Mellitus 2009 Yılı En İyi Bilimsel Proje Destek Ödülü 1.si.

Karaöz E, Sarıboyacı AE, Gacar G, Kasap M, Ayhan S, Aksoy A, Genç ZS, Okcu A, Demırcan PÇ, Bayazıt G, Sağlam Ö.
Sıçan Pankreatik Adacık Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin Antijen Sunma Özelliklerinin Araştırılması.


35. Ulusal Hematoloji Kongresi, Deneysel Hematoloji En İyi Bildiri.

Karaöz E, Ayhan S, Okçu A, Aksoy A, Bayazıt G, Gürol AO.
Pankreatik Adacıklar ile Doğrudan Ko-Kültüre Edilen Kemik İliği Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücrelerin İnsülin-Üreten Hücrelere Farklılaşma Potansiyeli. THD 35. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Kitabı. s:86, Antalya 2009.


35. Ulusal Hematoloji Kongresi, Genç Katılımcı Ödülü.

Demircan PÇ, Gacar G, Sarıboyacı AE, Karaöz E.
İnsan Diş Pulpası Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücrelerin Canlı Dışı Koşullarda Bağışık-Baskılayıcı Özelliklerinin Araştırılması: Ön Çalışma Verileri. THD 35. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Kitabı, s: 45-6. Antalya 2009.


35. Ulusal Hematoloji Kongresi, Genç Katılımcı Ödülü.

Genç ZS, Sağlam Ö, Ayhan S, Bayazıt G, Karaöz E.
Nestin erişkin kök hücreler için ortak bir belirteç olabilir mi? THD 35. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Kitabı. s:87-88, Antalya 2009.


35. Ulusal Hematoloji Kongresi, Genç Katılımcı Ödülü.

Ayhan S, Genç ZS, Okçu A, Duruksu G, Çalışkan E, Karaöz E.
Kordon kanı kökenli mezenkimal kök hücrelerin in vitro koşullarda karakterizasyonu ve pluripotent özellikleri. THD 35. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Kitabı, s: 43. Antalya 2009.


35. Ulusal Hematoloji Kongresi, Genç Katılımcı Ödülü.

Aksoy A, Okçu A, Ayhan S, Sarıboyacı AE, Karaöz E.
İnsan Kemik iliği, natal, süt ve yirmi yaş, diş pulpası kaynaklı mezenkimal kök hücrelerin osteojenik farklılaşma potansiyelinin nicesel olarak incelenmesi: Karşılaştırmalı bir çalışma. THD 35. Ulusal Hematoloji Kongresi Bildiri Kitabı, s: 90-1. Antalya 2009.


The Travel Tripend Award of Continental European Division (CED) of the International Association for Dental Research (IADR) for 4th Meeting of the Pan European Federation in London, England, September 10-12, 2008.

Karaöz E, Patır A, Sarıboyacı AE, Okcu A, Köktürk S, Gacar G, Demırcan PÇ, Kasap M, Seymen F.
Characterization and Differentiation of Dental Pulp and PDL Stem Cells.(Oral Presentation)

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors