Projeler

Projeler

DESTEKLEYEN KURUM
PROJE ADI
BAŞLANGIÇ/
BİTİŞ TARİHİ
DESTEK MİKTARI(TL)
TÜBİTAK
282829
Kondrosarkom Hayvan Modelinde Cd8+ T Hücre Destekli, Mezenkimal Kök Hücre Temelli Tedavilerde Resveratrolün İyileştirici Ve Kanser Karşıtı Etkilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
01/04/2016
01/04/2018
339.437
TÜBİTAK
114S481
Genetik Absans Epilepsili WAG/Rij Sıçanlarda Kardiyovasküler Değişiklikler Üzerinde Kök Hücre Tedavisi ve Klasik Tedavinin Etkilerinin Araştırılması
01.10.2014
01.10.2016
240.000
TÜBİTAK
114S398
Prematür Over Yetmezliği Oluşturulan Ratlarda VEGF+ Adipoz Doku Kaynaklı Mezenşimal Kök Hücre ve Trombositten Zengin Plazmanın Over Fonksiyonlarına Etkisi
01.10.2014
01.10.2016
240.000
TÜBİTAK
114S152
Tavşanlarda Deneysel Büyüme Plağı Hasar Modelinde Mezenkimal Kök Hücre ve Kondrosit Uygulamasının Tedavi Edici Etkinliğinin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi
15/08/2014
15/08/2016
60.000
TÜBİTAK
114S154
İn Vitro Koşullarda Apoptoza Yönlendirilen Kondrositlerin Prolaktin Geni Aktarılmış Mezenkimal Kök Hücrelere Yanıtı
01.08.2014
01.08.2016
60.000
TÜBİTAK
113S728
Metastatik osteosarkom hayvan modelinde BMP2 salgılayan mezenkimal kök hücrelerin intravenöz uygulama sonrası vücutta dağılımı ve osteosarkom hücrelerinin diferansiasyon ve çoğalmaları üzerine etkileri.
20.01.2014
20.01.2016
239.976
TÜBİTAK
113S260
Deneysel Nazal Mukoza Hasarı Sonrası Kemik İliği Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücre ve Nazal Mukoza Hücreleriyle Oluşturulan Hücre Tabakalarının Maksiller Sinüslere Aktarılmasının İyileştirici Etkilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
20.01.2014
20.01.2016
219.976
TÜBİTAK
113S868
Dört Farklı Kaynaktan izole edilmiş mezenkimal kök hücrelerde yeni yüzey membran proteinlerinin araştırılması, tanımlanması ve biyomarker olarak kullanım potansiyellerinin incelenmesi
20.01.2014
20.01.2016
240.000
TÜBİTAK
113Z417
Dimerik Piren-BODIPY-Ftalosiyanin Fotosensitizerlerin Sentezi ve In vitro Fotodinamik Kanser Terapi Aktivitelerinin İncelenmesi
01.01.2014
01.01.2015
30.000
TÜBİTAK
213S078
Mezenkimal Kök Hücre Ve CD4+ T Lenfosit Alt Grupları Arasındaki Etkileşimlerde Yaşlanmanın Etkileri
01.02.2014
01.02.2015
30.000
KOU
BAP
Sıçandaki tam kat doku kaybı modelinde, kısmi katlı deri grefti(KKDG) ve vasküler endotelyal büyümefaktörü (VEGF) geni transfekte edilmiş yağ doku kaynaklı mezenkimal kök hücre (VGTE-ADKH) kombine kullanımının kontraksiyon ve deri greftleri üzerindeki etkilerinin araştırılması
01.01.2014
01.06.2014
30.000
KOU-NOVO NORDISK-
2013-2
Pankreas Dokusu Hücre Dışı Matriks Proteinlerinin Pankreatik Beta Hücre Canlılığı ve Çoğalması Üzerine Etkisi
01.04.2013
01.04.2015
34.280
KOU-NOVO NORDİSK-
2013-1
MMQ ve GH3 Prolaktinoma Hücre Hatlarında Aromataz İnhibitörü Letrozol Tedavisinin Etkileri
01.04.2013
01.04.2015
49.917
KOU-BAP
2013-1
Antiinflamatuar ve antiangiogenik etkisi kanıtlanmış bir ajan olarak selekoksibin farelerdeki deneysel kuru göz modelinde intraperitoneal olarak etkinliğinin ve güvenilirliğinin gösterilmesi
01.04.2013
01.04.2015
40.000
DİYABET
VAKFI
Pankreatik adacıklardan izole edilen beta hücrelerine çeşitli sitokin Kokteyllerinin Etkisinin in vitro koşullarda araştırılması
20.01.2013
20.01.2015
10.000
TÜBİTAK
113M232
İnsülin Salgılayan Kemirici Pankreatik beta-hücrelerinin (Min-6) Kök Hücre İçeren İşlevsel PEG Hidrojel ile Kaplanması
01.10.2013
01.10.2014
240.000
TÜBİTAK
113Z263
Yeni Bor Bazlı Biyomalzemelerin Sentezleri, Formülasyonları Ve Teranostik Etkilerinin İncelenmesi
01.10.2013
01.10.2014
289.884
Eskişehir
Osmangazi
Üniversitesi
BAP
MDA-MB-231 Kanser Hücrelerinin Çoğalması Üzerine Malign Meme dokusu Stromal Hücrelerinin Etkisi ve miRNA İlişkisi
21.03.2013
04.10.2014
19.122
TÜBİTAK
113S402
Pankreatik Adacık Kaynaklı Kök Hücrelerin Apoptoza Yönlendirilmiş Beta Hücrelerine Koruyucu Etkisinin Araştırılması
12.12.2013
12.12.2014
30.000
TÜBİTAK
112S125
Pankreatik Adacık Neogenezinden Sorumlu Genlerin (MafA, Ngn3, Pax4) Öncül Kök Hücrelere Aktarılmasıyla Fonksiyonel İnsülin Üreten Hücrelerin Eldesi ve Doku Mühendisliği Yaklaşımı
15.11.2012
15.05.2015
288.000
TÜBİTAK
112S086
Multiple myeloma kaynaklı mezenkimal kök hücrelerin ve bu hücrelerden elde edilen uyarılmış pluripotent kök hücrelerin osteojenik farklılaşma potansiyelinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi
01.11.2012
01.11.2014
240.000
TÜBİTAK
112S124
Mezenkimal kök hücrenin bağırsak iskemi/reperfüzyon hasarında antioksidan kapasite üzerine etkisi
01.11.2012
01.11.2014
191.000
İÜ
BAP
MK2 Geninin Hipoksi Koşullarda Mezenkimal ve Nöral Kök Hücrelerin Çoğalım ve farklılaşması Üzerine Etkisinin İncelenmesi
24.02.2012
24.02.2014
15.000
İÜ
BAP
Diş Pulpası Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücrelerin Odontoblastlara Farklılaşmasının Hücre Kültüründe İncelenmesi
02.12.2012
02.12.2014
27.000
Sağlık Bakanlığı
İstanbul Bağcılar
EAH
Epikardiyal Yağ Dokusu Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücre Uygulamasının Miyokard Onarım Potansiyelinin Araştırılması
01.04.2012
01.04.2014
100.000
Novo-Nordisk
Deneysel İn Vitro Tip 1 Diyabet Geliştirme Modeli
01.01.2012
01.01.2014
196.000
Dicle Üniversitesi
BAP
Östrojen Eksikliği Olan Ratlarda Periodontal Fenestrasyon Defektlere Uygulanan Kemik İliği Stroma Hücreleri Ve Rekombinant İnsan Kemik Morfogenetik Protein-2 İle Karıştırılmış Allogreftlerin Periodontal Rejenerasyona Etkisinin Değerlendirilmesi
01.04.2012
01.04.2013
40.000
TÜBİTAK
111S296
Pankreatik Adacık Mikroçevresinde Kültüre Edilen Fare Embriyonik Kök Hücrelerin İnsülin Üreten Hücrelere Farklılaşma Potansiyeli
01.01.2012
01.01.2012
25.000
TÜBİTAK
111M443
Sürekli Kültür Sisteminde Kollajen Kaplanmış Mikro-Taşıyıcılar Üzerine İmmobilize Edilmiş Mezenkimal Kök Hücrelerde Rekombinant Tirozin Hidroksilaz Enziminin Ekspresyonu
15.11.2011
15.11.2012
24.998
İÜ
BAP
IGF-1 ve IGF-2 Düzeylerinin Diş Sert Doku Oluşumuna Etkisinin Hücre Kültürü ile İncelenmesi
12.07.2011
12.07.2013
15.000
TÜBİTAK
111T368
Nano/Mikrofibröz Polimerik Taşıyıcılar Üzerinde Damar Ağına Sahip Kök Hücre Temelli Kalp Kası Grefti Geliştirilmesi
01.09.2011
01.09.2013
25.000
Dicle Üniversitesi
BAP
Östrojen Eksikliği Olan Ratlarda Periodontal Fenestrasyon Defektlere Uygulanan Kemik İliği Stroma Hücreleri Ve Fibroblast Büyüme Faktörü İle Karıştırılmış Allogreftlerin Periodontal Rejenerasyona Etkisinin Değerlendirilmesi
01.10.2011
01.10.2013
20.000
Türk Hematoloji
Derneği
İnsan Kemik iliği, Kordon Kanı ve Adipoz Doku Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücrelerin T Hücreleri Üzerine Bağışık Baskılayıcı Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
01.01.2011
01.06.2013
60.000
TÜBİTAK
110S415
İnsan diş pulpası ve periodontal ligament kaynaklı kök hücrelerinin osteojenik farklılaşması sürecinde miRNA’ların rolü
01.04.2011
01.10.2013
240.000
TÜBİTAK
110S476
İnsan meme kanser hücrelerinin invazyon ve metastazında voltaj kapılı potasyum kanallarının (Kv1.3 ve Kv10.1) rolü
01.04.2011
01.08.2013
279.000
TÜBİTAK
110S483
Farklı yapıdaki pulpa kapaklama ajanlarının, diş pulpası kökenli mezenşimal kök hücrelerinin odontojenik farklılaşmasına etkisi
01.04.2011
01.04.2013
150.000
TÜBİTAK
110S368
Deneysel BALB/C ova-astım modelinde kemik iliği kaynaklı mezenkimal kök hücrelerin astım üzerine etkisinin araştırılması
01.04.2011
01.10.2013
352.000
KOÜ/Tıp Fakültesi
NO:2010/81
Sıçan Pankreatik Adacık Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin Antijen Sunma Özelliklerinin Araştırılması
15.07.2010
17.07.2012
95.000
KOÜ/Tıp Fakültesi
NO:2010/85
Mezenkimal kök hücrelerin büllöz keratopati ve kornea stromal hasarı üzerine etkileri
15.07.2010
17.07.2012
200.000
KOÜ/Tıp Fakültesi
NO:2010/85
Ratlarda deneysel olarak oluşturulan glokom modelinde, intravitreal kök hücre implantasyonunun gangliyon hücre rejenerasyonu üzerine etkisi
15.07.2010
17.07.2012
17.000
Türk Diyabet Vakfı
Ulusal Proje Destek
2010/1
Mezenkimal Kök Hücrelerin İn Vivo Koşullarda Pankreatik Adacık Canlılığı ve İşlevi Üzerine Etkisi
01.06.2010
01.06.2011
12.000
TÜBİTAK
109S343
Adacık-Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin Karakterizasyonu Ve İmmunbaskılayıcı Özelliklerinin Araştırılması
01.04.2010
01.04.2012
246.500
Türk Diyabet Vakfı
Ulusal Proje Destek
2009/1
Sıçan Pankreatik Adacık Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin Antijen Sunma Özelliklerinin Araştırılması
15.06.2009
15.06.2010
12.000
KOÜ/Tıp Fakültesi
NO:2009/1
Meme Kanserli Hastalarda Kemoterapi Etkinliğinin Ex-Vivo Olarak Değerlendirilmesi
17.02.2009
17.02.2011
41.342
KOÜ/Müh. Fakültesi
NO:2009/17
Eriyik İşleme Teknolojilerinin Kullanımı İle Kemik ve Kıkırdak Üretimine Yönelik Doku Mühendisliği Uygulamalarında Kullanılacak Yapı İskelelerinin Üretim Teknolojilerinin Araştırılması
17.02.2009
17.02.2011
92.841
KOÜ/Tıp Fakültesi
NO:2009/2
İnsan Diş Pulpası Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücrelerin Deneysel Sıçan Omurilik Hasarına İyileştirici Etkilerinin Araştırılması
17.02.2009
17.02.2011
25.000
KOÜ/Tıp Fakültesi
NO:2008/5
Pankreatik Adacık Mikroçevresinde Kültüre Edilen Kemik İliği Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin Diyabetik Sıçanlarda Hiperglisimiye Ve Adacık Allograft Toleransına Etkisi
27.03.2008
27.09.2009
45.000
TÜBİTAK
108S404
İnsan Diş Pulpası Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin Karekterizasyonu Ve İn Vitro Farklılaşma Sürecinde Organel Düzeyindeki Değişiklerin İmmunofloresans Yöntemlerle İncelenmesi
01.04.2009
01.04.2010
25.000
TÜBİTAK
108S291
İnsan Dental Pulpa Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin İmmunosupressif Özelliklerinin Invitro Koşullarda İncelenmesi
01.03.2009
01.03.2011
153.500
TÜBİTAK
107S276
(SBAG-3769)
Kemik İliği Kökenli Mezenkimal Kök Hücrelerin Sıçan Pankreas Adacıkları İle Ko-Kültürü'nün İnsülin-Üreten Hücrelere Farklılaşma Potansiyeline Etkisi
01.11.2007
01.11.2009
240.000
KOÜ/Tıp Fakültesi
NO:2007/56
Kordon Kanı Mezenkimal Kök Hücrelerinin Füzyon Olmaksızın İn Vivo Pankreatik Beta Hücrelerine Farklılaşma Potansiyeli
01.06.2007
01.06.2009
181.000
KOÜ/Tıp Fakültesi
NO:2009
Hzlı Destek
Endometriyal Hücrelerin Ko-Kültür Ortamında Embriyo Varlığına Verdikleri Yanıtın İmmunohistokimyasal Olarak Araştırılması
2009
5.000
KOÜ/Tıp Fakültesi
NO:2009
Hzlı Destek
İnsan Adipoz Doku ve Kemik İliği Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücrelerin İn Vitro Koşullarda Deneysel Apoptoza Yanıtları: Karşılaştırmalı Bir Çalışma
2009
5.000
KOÜ/Tıp Fakültesi
NO:2009
Hzlı Destek
Aşil Tendon Tamiri Yapılan Sıçanlarda Geç Dönem Kemik iliği Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücre Uygulamasının Tendon Rerüptür İnsidansı Üzerine Etkisi
2009
5.000
TOTBİD
Projesi
Deneysel Osteoporoz Oluşturulmuş Sıçanların Kemik ve Yumuşak Doku Hücrelerinde Apoptozun Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi
2010
10.000
KOÜ/Tıp Fakültesi
NO:2009
Hzlı Destek
Kompozit Greftlerde Yaşayabilirliği Arttırmak İçin Doku Kökenli Kök Hücre Kullanılması
2009
5.000
KOÜ/Tıp Fakültesi
NO:2009
Hzlı Destek
İnterpolasyon Fleplerinde Neovaskülarizyonu Hızlandırmak İçin Adipoz Doku Kökenli Kök Hücre Kullanımı
2010
5.000
KOÜ/Tıp Fakültesi
NO:2009
Hzlı Destek
Meme Kanseri Olgularında CD44+/CD24- Kanser Kök Hücrelerinin Dağılımı ve Meme Kanseri Evresi ile İlişkisi
2009
5.000
KOÜ/Tıp Fakültesi
NO:2009
Hzlı Destek
Endometriyal NK Hücre Yoğunluğunun Tüp Bebek Uygulanan Hastalardaki Embriyo İmplantasyonu Üzerine Etkisi
2009
5.000
KOÜ/Tıp Fakültesi
NO:2009
Hzlı Destek
Habitüel Abortuslarda İmmunolojik Nedenler
2009
5.000
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors